Ayiti Pou Ayisyen

Nous décodons l'info

Nous décodons l'info

humaaans/standing-2Created with Sketch.
humaaans/standing-3Created with Sketch.

Eske kongrè ameriken an pap pase Petwochalenjè yo nan betiz?

Kongrè Ameriken an envite Nou Pap Domi nan yon chita pale sou kriz la pandan sou-sekretè Ameriken an antre Ayiti pou ede pouvwa an plas la rive fòme yon gouvènman.

Eske kongrè ameriken an pap pase Petwochalenjè yo nan betiz? image

Credit Image: muselles.org

Nan yon nòt ke gwoup Petrochallenger yo te fè soti sou paj Facebook yo nan jounen jedi 5 Desanm nan, yo te fè popilasyon ayisyèn nan konnen ke youn nan manm gwoup Petrochallenger ki rele “ Nou Pap Domi” an, kise Madam Emmanuela Douyon, ap gen pou kite peyi a pou ale nan vil Washington nan peyi Etazini kote li pral patisipe nan reyinyon ke Kongrè Meriken ap òganize pou rive jwen bon jan enfòmasyon sou kriz politik ke peyi a ap travèse.

Nan menm nòt sila a, nou aprann ke rezon kifè Kongrè a ap òganize chita pale saa, se nan objektif pou tande vwa kèk mounn nan sosyete sivil la ki nan batay kont koripsyon ak vyolasyon dwa moun. Kidonk Kongrèsman ameriken yo gentan okouran ke gen yon batay kont koripsyon ki ap fèt nan peyi Dayiti. Men tou, nou konnen deja ki nòt ke gouvènman meriken an toujou flanke gouvènman nou yo pa bò isit nan kesyon koripsyon. Se toujou zewo bare.

Nòt la kontinye pou li di ke reprezantan Nou Pap Domi an ap gen pou li ekspoze sans, pètinans ak pozisyon sitwayen nan batay kont koripsyon kap menen nan kad PetroChallenge lan, ak masak ki fèt nan plizye katye trankou Lasalinn etc.

Lè nou chita li nòt sila, pou objektif ke reprezantan Nou Pap Domi a genyen, nou wè se yon bèl bagay. Se nòmal pou nou mete lòt peyi okouran de ajisman malonèt rejim ki sou pouvwa a.

img 20191206 134948 1

Men kote chapo nou chavire dèyè tèt nou, se lè nou aprann tou ke gen David Hale, sou-sekretè leta Ameriken, rantre Ayiti jodi 5 desanm nan pou pouse mounn ki ap lite kont koripsyon chita pale ak pouvwa an plas la avèk pou fòme yon gouvènman fonksyonèl pou yo ka retabli lòd nan peyi a.

Nouvèl sa a fè nou mande : Eske se pa nan tenten Kongrè Meriken an ap pase jenn Petwochallenger nou yo ? Paske li klè ke desizyon pa yo se apiye pouvwa an plas la. Yo menm bay tèt yo dwa pou yo fòse nou aksepte yon gouvènman. Sa se yon rekò nan kesyon enjerans nan zafè yon lòt peyi.

Eske Putin ka mande pou Demokrat fòse chita ak Prezidan Trump olye pou yo mande pou li demisyone? Kòman yon peyi ka bay tèt li dwa pou li anpeche yon lòt pèp mande dirijan li kont?

Men tou nou ka nan kontèks sa a kesyone pètinans vwayaj manm Nou Pap domi an nan chita pale ak Kongrèsman Ameriken an. Eske yo pat fè yon premye vwayaj Washington deja? Ki rezilta premye vwayaj la? Eske lòt vwayaj sa a rantre nan kontiyite premye a?

Kisa manm Nou pap Dòmi an pral aprann Kongrèsman Ameriken yo ke kongrèsman yo pat konnen déjà, ki desizif e ki pral pèmèt yo mande leta peyi yo chanje pozisyon sou kriz peyi ayiti a? Li klè Kongrèsman yo konnen non prezidan nonmen nan rapò pou koripsyon plis pase yon santèn fwa deja. Yo konnen jan prezidan an ap fè kolizyon ak lajistis yon fason pou anpeche limyè fèt sou dilapidasyon lajan piblik peyi Ayiti. Yo menm okouran deja de masak ki fèt nan Lasalin nan. Yo konnen tou kòman pouvwa ap mate nan gwo vyolans manifestasyon ki ap fèt pou mande li demisyone yo.

Pandan yo gen tout enfòmasyon sa yo, gouvènman meriken an kanpe pèsèp pou yo sipote Jovenèl Moise sou pouvwa a, yo ak yon men ap mande dyalòg san kondisyon ak yon lòt yo ap vinn ede fòme gouvènman. Kidonk li klè ke gouvènman sa a se sou lòd anbasad leta Meriken li ye. Eske chita pale ak Leta Meriken se pa menman parèyman ak chita negosye ak Jovenèl Moise ?

Nou gen dwa nan kontèks sa a, mande tèt nou : èske mesye dam yo pa pran nan yon fo mouvman lè yo aksepte al nan chita pale Washington pandan David Hale pral eseye tòde kou Opozisyon an pou aksepte fòme yon gouvènman ak Jovenèl ?

Eske madanm nan ap gen kran pou di kongrèsman yo ke pèp ayisyen an ta jis swete ke leta meriken rete deyò nan zafè politik peyi Dayiti, ke se sèl saa nou atann de yo ?

« Paske batay la se nan lide li kòmanse »

Par:   Boukman Duty

Partagez sur vos reseaux: