Ayiti Pou Ayisyen

Nous décodons l'info

Nous décodons l'info

humaaans/standing-2Created with Sketch.
humaaans/standing-3Created with Sketch.

Tranbleman tè nan peyi Pòtoriko

Jounen ki te 7 Janvye 2020, yon tranbleman tè ki gen yon moman mayitid M 6.0 te sekwe tout pati sid peyi Pòtoriko. Daprè otorite nan peyi sila, yon gason ta rive pèdi lavi li epi gen pou piti 8 moun ki blese apre ke kèk gwo kay te tonbe nan sid peyi a.

Tranbleman tè nan peyi Pòtoriko image

Credit Image: usgs.gov

Jounen ki te 7 Janvye 2020, yon tranbleman tè ki gen yon moman mayitid M 6.0 te sekwe tout pati sid peyi Pòtoriko. Daprè otorite nan peyi sila, yon gason ta rive pèdi lavi li epi genyen piti 8 moun ki blese aprè kèk gwo kay te tonbe.

Premye mekanism fokal yo montre ke tranbleman tè saa fèt sou yon fay avèk yon pandaj modere ki gen swa yon direksyon 268 degre pa rapò ak Nò jewografik la ou byen yon direksyon 47 degre avèk nò jewografik laa.

Nan zòn kote peyi Pòtoriko ye a, plak Amerik Nò a ap vanse sou plak Karayib la (se sa yo rele yon mouvman konvèjans) ak yon vitès relatif 20 mm/lane nan yon direksyon Wès Sid-Wès. Lokasyon ak mekanism fokal pou tranbleman tè saa pa depaman ditou avèk kontèks tektonik litosfè nan plak karayib la. Alòske li pa sanble nan anyen avèk mouvman ki ap fèt nan nò zòn nan nan limit 2 plak tektonik yo.

Tranbleman tè saa fèt a 12 km distans de yon tranbleman tè mayitid 5.8 ki te fèt lavèy. Depi kèk semenn, plizyè santèn tranbleman tè fèt nan menm zòn sa-a, soti youn M4.6 ki te fèt byen tan nan 28 Desanm e ki te swiv yon ti tan aprè de yon M5.0. Depi lè saa plis pase 2000 M2+ tranbleman tè fèt nan rejyon saa.

Paske tranbleman tè saa yo tou pre Pòtoriko e paske yo pa twò lwen sifas tè a, sa fè ke anpil mounn ki ap viv nan sid peyi a santi plis pase kèk douzèn ladan yo. Men eksepte saa ki gen mayitid 6.4 la ak sa 5.8 la, ti tranbleman tè saa yo pa fè dega konsiderab.

Kontèks tektonik laa nan zòn peyi Pòtoriko domine pa yon konvèjans ant plak Amerik Nò a ak plak Karayib la, kote zile a tounen yon sandwich nan mitan 2 plak sa yo. Nan nò peyi a, plak Nò ameriken an ap glise anba plak Karayib laa nan zòn tranche Pòtoriko a. Nan sid peyi a, yon pati nan litosfè plak Karayib la ap glise anba zile a nan zòn kote fay yo rele « Muertos Through » a.

Tranbleman tè 6 ak 7 janvye yo, avèk tout lòt sa ki fèt dènyeman yo, trouve yo nan sid lanmè Pòtoriko nan yon zònn ki ap defòme e ki ansèkle pa fay Punta Montalva sou tè ak Guayanilla Canyon nan lanmè.

Nou envite nou li an anglè sou site USGS eksplikasyon sou tranbleman tè saa.

Partagez sur vos reseaux: