Ayiti Pou Ayisyen

Nous décodons l'info

Nous décodons l'info

humaaans/standing-2Created with Sketch.
humaaans/standing-3Created with Sketch.

Otorite Chinwa yo sanble ap genyen batay kont Kowonaviris la

Alòske maladi tou nèf ki lye ak viris covid-2019 la kòmanse ap simen gwo latwoublay nan lòt peyi nan mond lan, 6 moun gentan pèdi lavi yo nan peyi Etazini, 79 nan peyi Itali, elatriye. Si gen yon kote espwa kòmanse jèmen nan pwopagasyon maladi Kowonaviris la, se nan peyi Lachinn.

Otorite Chinwa yo sanble ap genyen batay kont Kowonaviris la image

Alòske maladi tou nèf ki lye ak viris covid-2019 la kòmanse ap simen gwo latwoublay nan lòt peyi nan mond lan, 6 moun gentan pèdi lavi yo nan peyi Etazini, 79 nan peyi Itali, elatriye. Si gen yon kote espwa kòmanse jèmen nan pwopagasyon maladi Kowonaviris la, se nan peyi Lachinn. Malgre ke maladi a se lakay yo li te deklare nan yon vil ke yo rele Wuhan ki li menm retrouve li nan yon pwovens ki rele Hubei. Lè nou ap analize rapò ki ap soti sou evolisyon maladi a nou wè ke kantite mounn ki ap enfekte chak jou nan peyi Lachinn ap diminye anpil.

Aloske nan kòmansman mwa fevriye te gen prèske 4000 nouvo ka mounn ke yo konfime ki enfekte ak viris la, depi 21 fevriye chif saa yo diminye anpil kote se kèk santèn moun ki enfekte pou rive menm nan kèk dizèn nan kòmansman mwa Mas la. Chif sa yo soti nan yon rapò ke OMS fè soti ansanm avèk "China National Health Commission".

china cases curve

Non sèlman kantite mounn ki ap enfekte chak jou ap vinn pi piti, men tou kantite mounn ki mouri akoz de maladi saa diminye anpil tou. Ankò nan kòmansman mwa Fevriye a te konn gen plis ke 100 mounn ki mouri chak jou men depi pou kòmansman mwa Mas la chif saa bese pou rive pi ba ke 40.

death toll china

Men tou chif yo montre kòman desizyon ke Leta chinwa pran pou mete plis ke 10 vil an karantèn pou anpeche maldi a pwopaje a sanble pote fwi. Lè nou gade kantite mounn ki malad yo, nou wè ke kantite enfekte yo rete konsantre nan episant epidemi an ki se vil Wuhan. Kantite mounn ki enfekte a diminye a mezi ke wap kite episant lan. Gen mwens mounn ki malad nan pwovens Hubei la ki rete nan vil Wuhan. E lè ou soti andan pwovvens la, ou jwenn ankò pi piti kantite mounn ki enfekte ki ap viv deyò pwovens la. Sou 80.134 sitwayen chinwa ki enfekte nan tout peyi a, gen 67.000 ladan yo ki ap viv anndan pwovens Hubei la.

Sa montre ke travay ke otorite chinwa yo fè pou anile festivite yo, mete vil yo an karantèn, fòse mounn yo rete lakay yo, ede kenbe maladi a rete nan episant lan pou li pa kontinye pwopaje nan tout peyi a.

Pou jounen Lendi 2 Mas la gen 30,538 moun ki enfekte ak maladi a nan pwovens Hubei pandan gen 33,762 mounn ki geri de maladi a. Se premye fwa gen plis mounn ki geri ke malad nan Hubei depi maladi a deklare a. Si tandans saa kontinye, Nan yon ti tan ki pa twò long otorite chinwa ap rive kanpe pwopagasyon viris la andeyò pwovens Hubei.

1. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

2. https://www.bbc.com/news/world-51235105

3. https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/03/02/chinas-coronavirus-recovery-rates-surpass-new-infections-but-europes-outbreak-worrisome/#4d248d882c48

Par:   Boukman Duty

Partagez sur vos reseaux: